Projekti‎ > ‎

TIESISKĀS APZIŅAS VEICINĀŠANAS KAMPAŅA

2005.gadā ar Nīderlandes Karalistes vēstniecības „MATRA” programma atbalstu KDD īstenoja projektu, kura mērķis bija veicināt tiesiskās apziņas nostiprināšanos mazajās pašvaldībās. Projekta ietvaros tika organizēta apmācība sešu pašvaldību darbiniekiem par Administratīvo likumu un tajā nostiprinātajām cilvēku tiesībām. Kopā semināros piedalījās vairāk nekā 120 pašvaldību darbinieki.  Vienlaikus, lai informētu indivīdus par viņu tiesībām un rosinātu tās izmantot tika sagatavoti pielikumi reģionālajās avīzēs, kā arī iniciēti raksti.
Projekta finansējums: 7380 LVL


Comments