Projekti‎ > ‎

Rīga - atveries!

Projekts „RĪGA – ATVERIES!”

Projektu īsteno: biedrība „Kustība demokrātiskai domai”, biedrība „Sabiedriskās politikas cen
trs „Providus””, biedrība „Baltijas vides forums”

Projektu finansē: Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada marts - jūnijs

Projekta finansējums: 1000 Ls

Par projektu:
2011.gada nogalē forumā „Rīga dimd” darba grupa „Elektroniskie risinājumi sabiedrības līdzdalībai Rīgā” kā vienu no ieteicamiem darbības virzieniem, lai veicinātu informācijas pieejamību Rīgas domē (turpmāk – RD), identificēja nepieciešamību panākt plašāku RD apkopoto pamatdatu jeb
jēldatu pieejamību ikvienam interesentam jeb īstenot atvērto datu (Open data) principu. Šo principu īsteno, piemēram, šādas pasaules pilsētas - Stokholma, Helsinki, Vašingtona, Berlīne un Mančestera. Pamatdatu, datu bāzu, nevis tikai apstrādātu grafiku vai atsevišķu ciparu pieejamība ļauj ikvienam interesantam pašam analizēt situāciju un tos izmantot visefektīvākajā veidā gan sniedzot ierosinājumus politiku attīstībai Rīgā, gan veidojot savas personīgās izvēles, balstoties uz datiem, nevis pieņēmumiem.

Projekta mērķis:
Radīt izpratni par atvērto datu principa ieviešanas noderīgumu Rīgas pašvaldības darbā, identificējot sadarbības idejas un iezīmējot turpmākās rīcības virzienus, lai nodrošinātu atvērto datu principa ieviešanu Rīgas pašvaldības darbā.

Projekta aktivitātes
1.    Izpēte:
Lai akcentētu atvērto datu nozīmīgumu un apkopotu idejas par Rīgai būtiskākajiem datiem, kuru pieejamības nodrošināšana dotu vislielāko labumu Rīgas iedzīvotājiem, projektā tiks veikta izpēte par situāciju citās pasaules pilsētās un analizēta RD struktūrvienību mājas lapās šobrīd pieejamā informācija. Izpētes rezultāts - apskats par pašvaldību pieredzi - zemāk pielikumā.
2.    Forums „Rīga – atveries!”
Izpētes rezultāti un konkrēti piemēri, kad datu pieejamība ļāvusi interesentiem izstrādāt sabiedrībai noderīgus produktus, tiks apspriesti forumā „Rīga – atveries!”. Foruma laikā darba grupās tiks izstrādāti priekšlikumi - konkrēti NVO, atvērto datu entuziastu un RD struktūrvienību sadarbības projekti - RD publiskoto datu izmantošanai iedzīvotājiem noderīgu produktu, pakalpojumu izstrādei. Arī šīe priekšlikumi redzami zemāk pielikumā.

Kontakti:

Biedrība „Kustība demokrātiskai domai” - www.kdd.lv
Gunta Misāne, 29115356, guntamisane@gmail.com

Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs „Providus” - www.providus.lv
Linda Jākobsone, 29123348, jakobsone@providus.lv

Biedrība „Baltijas vides forums” – www.bef.lv
Kristīna Veidemane, 67357551, kristina.veidemane@bef.lv

ĉ
Biedriba KDD,
2012. gada 9. maijs 03:04
ĉ
Biedriba KDD,
2012. gada 21. nov. 03:55
Comments