Projekti‎ > ‎

MOLDOVAS REPUBLIKAS PARLAMENTA INSTITUCIONĀLĀS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

2006.gada vasarā UNDP programmas Moldovā ietvaros KDD eksperti sniedza atbalstu Moldovas Republikas Parlamentam stiprinot tā institucionālo kapacitāti, īstenojot tā konstitucionālās funkcijas atklātākā un efektīvākā veidā, tādējādi veicinot sabiedrības uzticēšanos parlamentam, likuma varas nostiprināšanai un labai pārvaldībai. Projekta ietvaros tika sniegtas konsultācijas Moldovas Republikas Parlamenta darbības uzlabošanai trīs jomās: likumdošana, pārraudzība, pārstāvniecība, veicinot parlamenta institucionālo kapacitāti, atklātību un likumdošanas struktūru, sistēmu un procesu efektivitāti, kā arī uzlabojot deputātu un parlamenta darbinieku zināšanas..

Projekta finansējums: 10 000 USD

Comments