Projekti‎ > ‎

KĻŪSTI PILSONIS. TEV VISS VĒL PRIEKŠĀ!

Projekts tika īstenots no 2004.gada augusta – 2005.gada martam, visas Latvijas teritorijā. Līdzīgi, kā iepriekšējam projektam tā mērķis ir veicināt nepilsoņu informētības līmeņa un izpratnes paaugstināšanos par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām, tādejādi sekmējot pilsonības iegūšanas tempu pieaugumu. projekts, kura laikā skolēniem, kuri nav Latvijas pilsoņi, tika stāstīts par iespējam iegūt Latvijas pilsonību. Projekta ietvaros izdots informatīvs materiāls latviešu un krievu valodā par pilsonības iegūšanas iespējam un notika tikšanās ar skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem lielākajās Latvijas pilsētās.

Kopumā notika 20 tikšanās ar Daugavpils, Jūrmalas, Ventspils, Liepājas un Rīgas skolēniem, kuru laikā Naturalizācijas pārvaldes reģionālo nodaļu darbinieki skaidroja iespējas iegūt Latvijas pilsonību. Kopumā pasākumos piedalījās 1329 dalībnieki, no tiem skolēni: 1027, skolotāji: 85, vecāki: 217.

KDD projektu īstenoja sadarbībā ar LR Naturalizācijas pārvaldi. Finansējums projektam tika iegūts no LR Sabiedrības integrācijas fonda konkursa „Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem etniskās integrācijas jomā”

Projekta finansējums: LVL 4857,58

Comments