Projekti‎ > ‎

JAUNATNES INFORMĒTĪBAS PAR ES IESPĒJĀM VEICINĀŠANA: MĀCOTIES NO LATVIJAS PIEREDZES

Projekta „Jaunatnes informētības par ES iespējām veicināšana: mācoties no Latvijas pieredzes” mērķis ir motivēt Moldovas Republikas nevalstiskās organizācijas un jauniešu apvienības pārņemt Latvijas pozitīvo pieredzi sabiedrības informētības veicināšanā saistībā ar dažādiem Eiropas Savienības jautājumiem, veicinot Moldovas Republikas pilsoņu informētības pieaugumu par ES, iespējām un iespējamo valsts integrāciju tajā. Projekta ietvaros 2010.gada maijā Latvijā viesojās Moldovas Republikas reģionālo centru un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Savukārt septembrī KDD eksperti viesojās Moldovas Republikā, kur tikās ar pašvaldību, NVO pārstāvjiem, skolēniem, jauniešiem, kā arī vadīja divu dienu apmācības par Latvijas pieredzi pirms iestāšanās un pēc iestāšanās Eiropas Savienībā.Projektu finansēja Sorosa fonds – Latvija programmas Austrumi – Austrumiem ietvaros. Projekta finansējums: 6824 EUR

Attēli no vizītes Latvijā šeit


Comments