Projekti‎ > ‎

FAKTU LAPAS PAR LATVIJAS PILSONĪBAS IEGŪŠANAS IESPĒJĀM

Projekta mērķis ir veicināt nepilsoņu informētības līmeņa un izpratnes paaugstināšanos par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām, tādejādi sekmējot pilsonības iegūšanas tempu pieaugumu. Projekta ietvaros tika izdotas un izplatītas 5 dažādas faktu lapas par Latvijas pilsonības iegūšanu. Projekts tika īstenots no 2003.gada augusta – 2004.gada februārim visā Latvijas teritorijā.

KDD projektu īstenoja sadarbībā ar LR Naturalizācijas pārvaldi. Finansējums projektam tika iegūts no LR Sabiedrības integrācijas fonda konkursa „Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem etniskās integrācijas jomā”

Projekta finansējums: LVL 4648,86


Comments