Par mums

Biedrība „Kustība demokrātiskai domai”

Biedrība ir dibināta 2002.gada beigās. Mūsu biedri ir profesionāli juristi, grāmatveži, sabiedrisko attiecību speciālisti, politologi, kas apvienojušies ar mērķi  veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanas, sabiedrības integrāciju Latvijā un Eiropā, pievērstu sabiedrības uzmanību sociālekonomiskas un kultūras problēmām un veicinātu to risināšanu.

Kā galvenos darbības uzdevumus redzam:
•    radīt izpratni par pilsonisko sabiedrību un integrācijas procesiem;
•    aktualizēt sabiedrības sociālekonomiskās problēmas un veicināt to risināšanu;
•    aktualizēt sabiedrības un imigrantu integrācijas problēmas un veicināt to risināšanu;
•    iesaistīt sabiedrisko sektoru valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanas procesos;
•    veicināt Latvijas un citu valstu kultūras un pieredzes apmaiņu;
•    popularizēt inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu;
•    veicināt vides aizsardzību un sabiedrībā popularizēt saudzīgu attieksmi pret mežu, dabu un vidi, „zaļās domāšanas” izplatīšanos;
•    nodrošināt pieredzes apmaiņu ar citām valstīm, tajā skaitā pārejas ekonomikas un jaunattīstības valstīm;
•    veicināt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbības garu;
•    nodrošināt jauniešu un pieaugušo apmācību par biedrības darbības jomām;
•    veikt pētījumus par biedrības darbības jomām.

Biedrības valde
Gunta Misāne, valdes priekšsēdētāja
Inese Bērs, valdes locekle
Anete Skolmeistere -Vaivade, valdes locekle
Comments