Kopā esam spēks!Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētā projekta KOPĀ ESAM SPĒKS!” kopsavilkums

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” no 2014.gada 30.aprīļa līdz 30.jūnijam īsteno projektu “KOPĀ ESAM SPĒKS!”, kura ietvaros jau trešo reizi Latvijā notiks bezmaksas izglītojoša vasaras nometne bērniem un jauniešiem no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm.

Projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt trešo valstu pilsoņu ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas sabiedrībā savstarpēja dialoga ceļā, lai sekmētu sabiedrības saliedētību un pilnvērtīgu iekļaušanos uzņemošajā sabiedrībā, kā arī nodrošināt uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

Projekta rezultāts - organizētas divas saliedēšanas nometnes laika posmā no 2014.gada 7.-21.jūnijam Latvijā dzīvojošajiem mazāk aizsargāto trešo valstu pilsoņu bērniem un jauniešiem kopā ar latviešu bērniem un jauniešiem. Kopīgi dzīvojot un darbojoties nometnēs plānotajās aktivitātēs, tiks veicināta bērnu un jauniešu savstarpējā komunikācija, sadraudzība, dažādu kultūru izpratne un aktīva līdzdalība kopīgās izglītojošās nodarbībās. Nometnēs piedalīsies 102 bērni un jaunieši dažādās vecuma grupās.

Nometnēs tiek aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir to valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī bērni un jaunieši no nepilsoņu ģimenēm. Savu dalību nometnē apstiprinājuši bērni un jaunieši no tādām valstīm kā Krievija, Ukraina, Uzbekistāna, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Čīle, Venecuēla, Taizeme, Turcija, Brazīlija un ASV, kopā ar bērniem un jauniešiem no latviešu ģimenēm – vietējiem sabiedrības pārstāvjiem.

Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem „KOPĀ ESAM SPĒKS!” mērķis ir veicināt trešo valstu pilsoņu bērnu un jauniešu kultūras un sociālo saliedēšanu un aktīvu sadarbību ar Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, pavadot laiku gleznainā Latvijas vietā pie jūras, kombinējot to ar prieku, fiziskām aktivitātēm, radošām, izglītojošām un iniciatīvu veicinošām nodarbībām kultūras un sociālo prasmju attīstībā, tādejādi veicinot saliedēšanos un sadarbību draudzīgā atmosfērā. Nometni vadīs kompetenti 5 pedagogi no dažādām Latvijas skolām, sadarbojoties ar 5 vieslektoriem - Latvijas personībām mākslas, sporta, kultūras, mūzikas, sociālo iemaņu attīstības jomā. Nometnes norises laikā ir paredzēta plaša aktivitāšu programmu, iekļaujot ekskursiju uz Latvijā ievērojamām apskates vietām un kultūras objektiem, tādējādi nodrošinot bērniem un jauniešiem vides un kultūrvēstures izglītības iespējas.

Projekts apstiprināts 2014. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

Informāciju sagatavoja:
Santa Kazinovska
Projekta „KOPĀ ESAM SPĒKS!” vadītāja
Mob.t. 29442137, e-pasts:
santa.kazinovska@gmail.com


Comments