Jaunumi/News‎ > ‎

Uzsākam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētā projekta “Esi gatavs dialogam II” īstenošanu

Publicēja 2012. gada 28. apr. 08:03Biedriba KDD   [ atjaunināts 2012. gada 25. maijs 02:40 ]

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” no š.g. aprīļa līdz 30.jūnijam īsteno projektu “Esi gatavs dialogam II”, kura ietvaros jau otro reizi Latvijā notiks bezmaksas izglītojoša vasaras nometne bērniem un jauniešiem no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm.

Projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas sabiedrībā savstarpēja dialoga ceļā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Projekta rezultātā tiks organizēts izglītojošs, interaktīvs un iniciatīvu veicinošs neformālās izglītības pasākums – nometne bērniem un jauniešiem no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm kultūras un tradīciju saglabāšanas veicināšanai, palīdzot integrēties Latvijas sabiedrībā. Nometne norisināsies no š.g. 8.jūnija līdz 17.jūnijam un piedalīties tiek aicināti bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir to valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un kuri legāli uzturas Latvijā ne ilgāk kā pēdējos 10 gadus.

Projekts apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2010.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu.

Projekta kopējais finansējums sastāda LVL 35 888,01 (Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums 26 916,00 LVL un valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējums 8 972,01 LVL).

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Kustība demokrātiskai domai”.

Informāciju sagatavoja:
Santa Kazinovska
Projekta „Esi gatavs dialogam II” vadītāja
Mob.t. 29442137, e-pasts: santa.kazinovska@gmail.com
Comments