Jaunumi/News‎ > ‎

Šogad pirmo reizi Latvijā notiks bezmaksas izglītojoša vasaras nometne bērniem un jauniešiem – trešo valstu valstspiederīgajiem!

Publicēja 2011. gada 6. jūn. 06:38Biedriba KDD   [ atjaunināts 2011. gada 11. okt. 03:48 ]

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētā projekta “Esi gatavs dialogam!” ietvaros šogad pirmo reizi Latvijā tiek rīkota bezmaksas izglītojoša piecu dienu vasaras nometne bērniem un jauniešiem – trešo valstu valstspiederīgajiem.


Nometnē piedalīties tika aicināti bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir to valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un kuri legāli uzturas Latvijā ne ilgāk kā pēdējos 10 gadus. Uz šodienu savu dalību ir pieteikuši vairāk nekā 30 dalībnieki, pārstāvot tādas valstis, kā Uzbekistāna, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, ASV un Ķīna.


Nometnes organizētāja, projekta “Esi gatavs dialogam!” vadītāja Anda Grants norādīja: “Doma par nepieciešamību organizēt izglītojošu nometni mūsu projekta komandai radās, daudzu gadu garumā strādājot ar sabiedrības integrācijas projektiem un ikdienā saskaroties ar iebraucēju problēmām Latvijā - bailēm no pārmaiņām, nedrošību par sevi, valodas barjeru, kā arī neiecietību no sabiedrības puses. Tā kā īpaši apdraudēta šādas sabiedrības grupa ir bērni un jaunieši, kuri, kaut arī elastīgāki un atvērtāki pārmaiņām, ir spiesti iekļauties gan jaunās mītnes valsts pirmsskolas, gan vispārizglītojošo mācību iestāžu kolektīvos, gan pārdzīvot visas ģimenes izdzīvotās pārmaiņas, par būtisku uzskatījām tieši bērniem un jauniešiem īpaši paredzēta pasākuma īstenošanu. Ņemot vērā atsaucību, šādas aktivitātes noteikti iestrādāsim arī turpmākos projektos.

Nometne norisināsies no š.g. 13.jūnija līdz 17.jūnijam viesu namā “Vērbeļnieki” Nīcas novadā, Baltijas jūras krastā, un tās laikā trīs pieredzējuši pedagogi sniegs zināšanas par Latvijas nacionālajām vērtībām, kultūru un tradīcijām, nodrošinot latviešu valodas apguvi, kā arī sniedzot Latvijas vēstures un ģeogrāfijas mācību. Tāpat bērniem un jauniešiem būs iespēja apmeklēt latviešu zemnieku saimniecību un kultūrvēsturiskus objektus, kā arī iepazīties ar latviešu folkloru Ilgas Reiznieces nodarbībā.

Nometne ir viena no aktivitātēm, kas tiek īstenota biedrības „Kustība demokrātiskai domai” sadarbībā ar projekta partneri Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu izstrādātā projekta „Esi gatavs dialogam!” ietvaros. Projekts apstiprināts š.g. martā, atsaucoties uz LR Tieslietu ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2009.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu, par projekta mērķi izvirzot dialoga sekmēšanu starp trešo valstu valstspiederīgajiem un Latvijas sabiedrību. Līdz šim projekta ietvaros ir sekmīgi īstenoti trīs izglītojoši semināri vairāk kā 150 valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu darbiniekiem par imigrantu integrācijas problēmjautājumiem.


Kopš 2011.gada 1.aprīļa
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošā iestāde ir LR Kultūras ministrija. Projekta kopējais finansējums LVL 26 636,54 (Fonda finansējums LVL 19 977,40 un valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējums LVL 6 659,14).

 Informāciju sagatavoja:
Anda Grants
Projekta „Esi gatavs dialogam!” vadītāja
Mob.t. 29464809, e-pasts: anda.grants@gmail.com

 

Comments