Jaunumi/News‎ > ‎

Vajadzīga jauka medmāsiņa vasaras nometnei

Publicēja 2014. gada 20. maijs 07:04Biedriba KDD
Sludinājums par medicīnas māsas pakalpojumu sniegšanu

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” izsludina pieteikšanos uz medicīnas māsas pakalpojumu sniegšanu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Nr. IF/2012_2/1.a./2 „KOPĀ ESAM SPĒKS!” aktivitātes ”Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem “KOPĀ ESAM SPĒKS!”” vajadzībām.

Nometnes norise un laiks:

1) 2014.gada 7.- 12.jūnijā bērniem vecumā līdz 14 gadiem;

2) 2014.gada 16.- 21.jūnijā bērniem un jauniešiem vecumā no 14 – 25 gadiem.

Nometnes darba valodas un dalībnieku skaits:  latviešu, krievu, angļu. Vienā nometnē plānotais dalībnieku skaits ir 51 dalībnieks, plānoti ir 26 trešo valstu pilsoņi (t.sk. nepilsoņi) un 25 latvieši – vietējās sabiedrības pārstāvji.

 

Medicīnas māsas pienākumi:

·         Nodrošināt operatīvu pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu nometnes dalībniekiem, darbiniekiem un nometnes vadītājam 24h diennaktī;

·         Nepieciešamības gadījumā operatīvi piesaistīt papildus medicīnisko palīdzību nometnes norises laikā, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteikto;

·         Piedalīties nometnes drošības noteikumu izstrādē, iekļaujot nosacījumus traumu un ievainojumu profilaksei, atbilstoši nometnes darbības programmai.

Medicīnas māsas kvalifikācija:

·         Medicīnas māsas izglītība.

·         Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, angļu valoda sarunvalodas līmenī.

·         Vismaz 3 gadu pieredze medicīnas māsas profesijā.

 

Pieteikšanās uz pakalpojumu sniegšanu notiek līdz š.g. 26.maijam plkst.16.00, sūtot savu CV uz epastu: biedriba.kdd@gmail.com vai iesniedzot personīgi. Kontaktpersona: projekta vadītāja Santa Kazinovska, tel. 29442137, epasts: santa.kazinovska@gmail.com.

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

 

Comments