Jaunumi/News‎ > ‎

Sekmīgi noslēdzies projekts “Esi gatavs dialogam II”

Publicēja 2012. gada 27. jūn. 02:54Biedriba KDD   [ atjaunināts 2012. gada 27. jūn. 04:45 ]
    


Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētais projekts “Esi gatavs dialogam II”, kuru īsteno biedrība „Kustība demokrātiskai domai” ir sekmīgi noslēdzies. Projekta ietvaros notika 10 dienu izglītojoša, interaktīva un iniciatīvu veicinoša nometne bērniem un jauniešiem – trešo valstu valstspiederīgajiem „Esi gatavs dialogam II”. Nometnē  kopumā piedalījās 35 bērni un jaunieši no tādām valstīm kā Uzbekistāna, Azerbaidžāna, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Turcija, Brazīlija un Latvija.

Nometnes dalībnieki pārstāvēja ļoti plašu vecuma grupu sākot no 2 līdz 22 gadiem. Pateicoties nometnes izstrādātajai 10 dienu programmai, profesionālu pedagogu vadībā dalībniekiem bija iespēja nedaudz vairāk iepazīt Kurzemes reģionu, piedalīties daudzās nodarbībās, iegūt jaunas prasmes un paplašināt savu redzesloku par latviešu kultūru, vēsturi un valodu.  Neskatoties uz to, ka nometnes dalībnieku sastāvs bija daudzveidīgs gan vecuma, gan tautību ziņā, projekta īstenotājam izdevās radoši un veiksmīgi īstenot nometnes programmu, saliedējot dalībniekus un apvienojot aktīvu atpūtu ar integrāciju latviešu kultūrā. Nometnes veiksmīgai darbībai tika izveidota nometnes simbolika – izgatavots karogs, sacerēta himna.

Kā tas tika paredzēts nometnes „Esi gatavs dialogam II” programmā, dalībnieki ik dienu iepazīstot latviešu folkloru un Latvijas vēsturi ieguva jaunas prasmes un zināšanas radošajās darbnīcās, latviešu gudrības stundās, ekskursijās un citās aktivitātēs. Nometnes dalībnieki iepazina Ventspili un Kandavas novadu ar tās senlatviešu dabas un kultūras objektiem. Nometnes dalībniekiem bija arī iespēja nogaršot un redzēt kā top šokolāde Pūres šokolādes fabrikā. Gunāra Igauņa vadībā nometnes dalībnieki iepazina senlatviešu instrumentus – kokli, cītaru un dažādus citus, kurus arī pašiem bija iespēja uzspēlēt. Tika demonstrēti dažādi latviešu folkloras elementi, tautas dziesmas, dejas un tradicionālā latviešu mūzika. Mācību procesa ietvaros bērni un jaunieši no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm tika aktīvi iesaistīti latviešu tautas dziesmu dziedāšanā, rotaļās. Nometnes dalībniekiem tika iepazīstināti ar latviešu tradicionālo dziesmu tekstu vārdiem, izskaidrojot to nozīmi latviešu tautas tradīcijās un nacionālo vērtību izpratnē.

Projekta vadītāja Santa Kazinovska: “Nometni organizējam jau otro gadu pēc kārtas. Un ar katru reizi rodas arvien lielāka pārliecība, ka šādas izglītojošas, interaktīvas, iniciatīvu un integrāciju veicinošas aktivitātes ir būtiskas trešo valstu valstspiederīgajiem, kā to norādīja arī paši nometnes dalībnieki. Līdz ar to šogad interese un atsaucība par iespēju pieteikties nometnē bija ļoti liela. Bija patīkami pēc nometnes no dalībniekiem saņemt atzinību, labas atsauksmes un pateicību. Labie vārdi mums sniedz gandarījumu par paveikto un dod spēku idejas turpināt nākotnē. Paldies Eiropas Savienības un LR Kultūras ministrijas atbalstam šīs nometnes tapšanā un ceram, ka nākošgad šī veiksmīgā sadarbība un tradīcija tiks turpināta!”

Informācijai
Projekts apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2010.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Kustība demokrātiskai domai”.

Informāciju sagatavoja:
Zane Bundiķe
Projekta „Esi gatavs dialogam II” koordinatore
Mob.t. 28334764, e-pasts: biedriba_kdd@inbox.lv

Comments