Jaunumi/News‎ > ‎

Sekmīgi noslēdzies projekts “Esi gatavs dialogam!”

Publicēja 2011. gada 28. jūn. 04:28Biedriba KDD   [ atjaunināts 2011. gada 11. okt. 03:47 ]
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētais projekts “Esi gatavs dialogam!”, kuru īsteno biedrība „Kustība demokrātiskai domai” sadarbībā ar projekta partneri Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, ir sekmīgi noslēdzies. Projekta ietvaros ir īstenotas visas projektā plānotās aktivitātes - gan trīs izglītojoši semināri 162 valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu darbiniekiem par imigrantu integrācijas problēmjautājumiem, gan izglītojoša piecu dienu vasaras nometne bērniem un jauniešiem – trešo valstu valstpiederīgajiem, kurā kopumā piedalījās 32 bērni un jaunieši no tādām valstīm kā Uzbekistāna, Azerbaidžāna, Krievija, Ukraina, ASV, Taizeme un Ķīna.

Neskatoties uz to, ka nometnes dalībnieku sastāvs bija daudzveidīgs, pārstāvot plašu vecuma grupu un atšķirīgas kultūras, projekta īstenotājam izdevās realizēt nometnes programmu un saliedēt dalībniekus kopīgam darbam nometnes mērķu un uzdevumu sasniegšanā, apgūstot latviešu valodu un kultūru caur latviešu folkloru, Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, vienlaicīgi sekmējot aktīvo atpūtu. Nometnes veiksmīgai darbībai tika izveidota nometnes simbolika - izgatavots karogs, sacerēta himna un apgūta nometnes devīze: „Esi atvērts!”.


Atbilstoši nometnes programmā paredzētajam, nometnes dalībnieki apmeklēja latviešu zemnieku saimniecību „Turaidas”, kurā iepazinās ar biškopību, daudzgadīgo puķu audzēšanu, ārstniecības augu vākšanu un zāļu tēju gatavošanu, kā arī zedeņu žogu pīšanu. Tāpat nometnes dalībnieki devās ekskursijā uz Liepāju, kur maršrutā „Kā pa notīm” apskatīja ievērojamus Latvijas kultūras objektus. Sv.Trīsvienības katedrālē nometnes dalībnieki klausījās pasaulē lielāko mehānisko ērģeļu skaņās un vēroja Liepāju no putna lidojuma, bet nometnes noslēgumā bērni un jaunieši piedalījās Ilgas Reiznieces vadītajā latviešu folkloras nodarbībā, iepazīstoties ar vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijām Latvijā.


Projekta vadītāja Anda Grants atzīmē: “ Visi nometnes dalībnieki atzinīgi novērtēja nometnes organizāciju un uzsvēra šāda pasākuma nepieciešamību trešo valstu valstpiederīgo integrācijas sekmēšanā Latvijas sabiedrībā. Tāpat visi dalībnieki izteica vēlmi piedalīties šādā
nometnē arī nākošgad, ja tāda tiks organizēta. Ceram, ka ar Eiropas Savienības un LR Kultūras ministrijas atbalstu šī tradīcija tiks turpināta un nākošgad bērni un jaunieši atkal varēs satikties nometnē un turpināt padziļināti iepazīt mūsu valsts kultūru un tradīcijas!”.
Projekta noslēgumā apkopotās rekomendācijas trešo valstu valstpiederīgo integrācijas jomā par projekta gaitā gūtajiem iespaidiem un secinājumiem tiks nosūtītas visiem projekta aktivitāšu dalībniekiem, kā arī tiks izmantotas turpmākajā biedrības „Kustība demokrātiskai d
omai” un projekta partnera Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta darbā.

Projekts apstiprināts š.g. martā, atsaucoties uz LR Tieslietu ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2009.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu, par projekta mērķi izvirzot dialoga sekmēšanu starp trešo valstu valstspiederīgajiem un Latvijas sabiedrību.
Kopš 2011.gada 1.aprīļa Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošā iestāde ir LR Kultūras ministrija. Projekta kopējais finansējums LVL 26 636,54 (Fonda finansējums LVL 19 977,40 un valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējums LVL 6 659,14).  

Informāciju sagatavoja:
Anda Grants
Projekta „Esi gatavs dialogam!” vadītāja
Mob.t. 29464809, e-pasts: anda.grants@gmail.com


Comments