Jaunumi/News‎ > ‎

Meklējam nometnes vadītāju un divus pedagogus

Publicēja 2014. gada 6. maijs 01:20Biedriba KDD

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” izsludina pieteikšanos uz nometnes vadītāja/pedagoga un 2 pedagogu atlasi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Nr. IF/2012_2/1.a./2 „KOPĀ ESAM SPĒKS!” aktivitātes ”Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem “KOPĀ ESAM SPĒKS!”” vajadzībām.

Projekta mērķis: Organizēt divas saliedēšanas nometnes mazākaizsargāto trešo valstu pilsoņu grupām - bērniem un jauniešiem kopā ar Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, sekmējot toleranci, savstarpēju komunikāciju, izpratni un aktīvu līdzdalību kopīgās izglītojošās nodarbībās, lai stiprinātu kopīgas saiknes veidošanots starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību.

Nometnes mērķis: ir veicināt  trešo valstu pilsoņu bērnu un jauniešu kultūras un sociālo saliedēšanu ar Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, pavadot laiku gleznainā Latvijas vietā pie jūras, kombinējot to ar prieku, fiziskām aktivitātēm un radošām un izglītojošām nodarbībām kultūras un sociālo prasmju attīstībā, tādejādi veicinot saliedēšanos un sadarbību draudzīgā atmosfērā. 

Nometnes norise un laiks: izglītojošās nodarbības tiks organizētas bērniem un jauniešiem, atbilstoši vecuma grupām:

1) 2014.gada 7.- 12.jūnijā bērniem vecumā līdz 14 gadiem;

2) 2014.gada 16.- 21.jūnijā bērniem un jauniešiem vecumā no 14 – 25 gadiem.

Nometnes darba valodas:  latviešu, krievu, angļu. Vairāku valodu lietošana ikdienā, veicinās bērnu un jauniešu valodas zināšanu nostiprināšanu, komunikācijas barjeru mazināšanu, atvērtību citādajam, sociālo iemaņu attīstīšanu un aizspriedumu par citas valodas lietošanu mazināšanu. Vienā nometnē plānotais dalībnieku skaits ir 51 dalībnieks, plānoti ir 26 trešo valstu pilsoņi (t.sk. nepilsoņi) un 25 latvieši – vietējās sabiedrības pārstāvji.

Nometnes vadītāja/pedagoga pienākumi:

• Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”,  sagatavot un novadīt bērniem un jauniešiem 2 saliedēšanas nometnes, katru 6 dienu garumā, kā arī nodrošināt nometņu norisi atbilstoši minētajiem noteikumiem.

• Novadīt saliedēšanas nometņu nodarbības un izstrādāt nometnes materiālus, saskaņā ar nometnes programmu un uzdevumiem, kas sekmētu  un veicinātu dialogu, sociālo integrāciju starp nometnes dalībniekiem – trešo valstu pilsoņu, nepilsoņu un latviešu bērniem un jauniešiem.

Nodrošināt nometņu norisei visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu organizēšanu un veikt nometņu vietas apsekošanu pirms nometņu norises, lai tā atbilstu Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktajām prasībām.

• Nodrošināt saliedēšanas nometņu pedagogu darbu plānošanu, uzraudzību un koordinēšanu u.c. pienākumu veikšanu sadarbībā ar projekta komandu.

Novadīt interaktīvu un iniciatīvu veicinošu aktivitāšu programmu ārpus nometņu norises vietas, vadot ekskursijas uz Latvijā ievērojamām apskates vietām un kultūras objektiem.

• Nodrošināt pārējās Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” nometnes vadītājam noteiktās prasības.

• Apkopot nometņu dalībnieku iespaidus, veicot dalībnieku aptaujas organizēšanu, kā arī iesaistīto pedagogu novērojumus.

Pedagoga/ nometnes vadītāja kvalifikācija:

• Augstākā izglītība pedagoģijā.

Atbilstība Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktajām prasībām.

Pieredze bērnu nometņu organizēšanā.

Pieredze interešu pulciņu vadīšanā.

Teicamas latviešu, krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Izpratne par sabiedrības integrācijas procesiem un iecietības jautājumiem.

• Labas komunikācijas spējas.

Labas organizatoriskās spējas.

Pedagoga pienākumi:

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”,  sagatavot un novadīt bērniem un jauniešiem 2 saliedēšanas nometnes, katru 6 dienu garumā, kā arī nodrošināt nometņu norisi atbilstoši minētajiem noteikumiem.

Piedalīties saliedēšanas nometņu nodarbību vadīšanā un nometnes materiālu izstrādāšanā, saskaņā ar nometnes programmu un uzdevumiem, kas sekmētu  un veicinātu dialogu, sociālo integrāciju starp nometnes dalībniekiem – trešo valstu pilsoņu, nepilsoņu un latviešu bērniem un jauniešiem.

Piedalīties interaktīvā un iniciatīvu veicinošā aktivitāšu programmā ārpus nometņu norises vietas, vadot ekskursijas uz Latvjā ievērojamām apskates vietām un kultūras objektiem.

Apkopot nometņu dalībnieku iespaidus, kā arī iesaistīto pedagogu novērojumus.

Pedagoga kvalifikācija:

Augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība pedagoģijā.

Pieredze pedagoģiskajā darbā.

• Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Izpratne par sabiedrības integrācijas un iecietības jautājumiem.

Labas komunikācijas spējas.

• Labas organizatoriskās spējas.

 

Pieteikšanās uz atlasi notiek līdz š.g. 12.maijam plkst.16.00, sūtot savu CV pa epastu: biedriba.kdd@gmail.com. Kontaktpersona: projekta vadītāja Santa Kazinovska, tel. 29442137, epasts: santa.kazinovska@gmail.com.

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

 

Comments