Jaunumi/News‎ > ‎

Līdz š.g.6.jūnijam notiek pieteikšanās bezmaksas piecu dienu izglītojošai vasaras nometnei bērniem un jauniešiem - trešo valstu valstspiederīgajiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Publicēja 2011. gada 16. maijs 04:26Biedriba KDD   [ atjaunināts 2011. gada 11. okt. 03:49 ]

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk tekstā – Fonds) līdzfinansētā projekta „Esi gatavs dialogam!” ietvaros š.g. 13.-17.jūnijā biedrība „Kustība demokrātiskai domai” sadarbībā ar projekta partneri Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu organizē bezmaksas piecu dienu izglītojošu vasaras nometni bērniem un jauniešiem - trešo valstu valstspiederīgajiem vecumā līdz 25 gadiem. Šī Fonda projekta izpratnē trešo valstu valstspiederīgie ir to valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pilsoņi un kuri legāli uzturas Latvijā ne ilgāk kā pēdējos 10 gadus.

Paredzēts, ka nometne norisināsies viesu namā Liepājas pusē jūras tuvumā, un tās laikā trīs pedagogi – Latvijas skolu skolotāji un interešu pulciņu vadītāji sniegs zināšanas par Latvijas nacionālajām vērtībām un pastāvošajām tradīcijām, nodrošinot latviešu valodas un kultūras apguvi, sniedzot Latvijas vēstures un ģeogrāfijas mācību, kā arī sekmējot aktīvo atpūtu. Nometnes laikā bērni apmeklēs vienu latviešu zemnieku saimniecību, kā arī vienu kultūrvēsturisku objektu. Nometnes dalībniekiem visas izmaksas, tajā skaitā izmitināšana, ēdināšana, ekskursijas, nodarbības, teorētisko un praktisko nodarbību materiāli, kā arī transports līdz nometnes norises vietai un atpakaļ tiks segtas Fonda līdzfinansētā projekta ietvaros.
 
Aicinām jūs pieteikt savu bērnu/ bērnus vasaras nometnei "Esi gatavs dialogam!" līdz š.g. 6.jūnijam, aizpildot un nosūtot pieteiklšanās anketu uz e-pastu biedriba_kdd@inbox.lv vai anda.grants@gmail.com.
 
Pielikumā - pieteikuma anketa un nometnes darba programma latviešu, krievu un angļu valodās.
 
Projekta vadītāja
Anda Grants
Mob.tālr.29464809
e-pasts: anda.grants@gmail.com, biedriba_kdd@inbox.lv
__________________________________________________________________________________
Within the framework of the project “Be ready for a dialogue!” co-financed by the European Fund for the Integration of Third-Country National (hereinafter – the Fund), the Society “Movement for Democratic Thought” in co-operation with the Project Partner – the Department of Education, Culture and Sports of the Riga City Council, in the period 13 June 2011 - 17 June 2011 is organising a five days educational summer camp for children and youth – third country nationals (aged through 25). Under the present Fund, third country nationals are citizens of non EU countries legally residing in Latvia for no longer than 10 years.
 
It is envisaged that the camp will take place in one of the Latvian guest houses and will be lead by three competent teachers of Latvian schools and hobby groups rendering knowledge of the Latvian national values and traditions, the Latvian language and culture, giving lessons of the Latvian history and geography, as well as involving the camp participants in leisure activities. The camp participants will visit one Latvian farm, as well as one cultural object. All costs pertaining to the participation in the camp, including housing, catering, excursions, classes, materials of theoretical and practical lessons, as well as transportation will be fully covered under the project co-financed by the Fund.
 
Referring to the above, You are kindly invited to notify the potential participants  - third country nationals legally residing in Latvia of the opportunity to participate in the camp, handing over the information enclosed.
 
Anda Grants
Project Manager
mobile: 29464809
e-mail: anda.grants@gmail.com, biedriba_kdd@inbox.lv
 
Enclosed:  Provisional camp agenda and Application Form.
ĉ
Biedriba KDD,
2011. gada 16. maijs 04:47
ĉ
Biedriba KDD,
2011. gada 16. maijs 04:42
ĉ
Biedriba KDD,
2011. gada 16. maijs 04:47
Comments