Jaunumi/News‎ > ‎

Konferencē diskutēs par sociālo inovāciju nozīmi biznesā

Publicēja 2015. gada 11. dec. 04:52Biedriba KDD

Pirmdien, 14. decembrī biedrība „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” (turpmāk - KSA Latvija) rīko konferenci „Sociālās inovācijas biznesa attīstībai”, kuras laikā būs iespēja uzzināt par sociālās inovācijas piemēriem Latvijas biznesā, nevalstiskajā sektorā un šo ideju pārneses iespējām uz Latvijas attīstības sadarbības partnervalstīm.

Konference notiks 2015. gada 14. decembrī, 12:00 – 18:00 Rīgā, viesnīcas „Gutenbergs” konferenču zālē (Doma laukumā 1). Pieredzē par sociālajām inovācijām dalīsies uzņēmums Danone, biedrība Latvijas Samariešu apvienība, KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne, bet Ārlietu ministrija stāstīs par uzņēmējdarbības izaicinājumiem attīstības sadarbības valstīs.

Konferences noslēgumā notiks ideju konkursa „Sociālā inovācija = bizness” uzvarētāju apbalvošana, interaktīvā nodarbe  „Resursu spēle” un dokumentālās filmas „Laimes ekonomika” kopīga skatīšanās.

Pielikumā konferences darba kārtība. Reģistrācija http://ej.uz/socialas_inovacijas

Vairāk informācijas par ideju konkursu „Sociālā inovācija = bizness” šeit

Agnese Alksne

Biedrības „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” valdes priekšsēdētāja

info@ksalatvija.lv,

Informācijai

Visbiežāk sociālās inovācijas biznesā, ir saistītas, piemēram, ar pieejamības risinājumiem dažādām sabiedrības grupām – senioriem, jauniešiem, cilvēkiem ar ierobežotām iespējām lietot kādu no produktiem īpašo vajadzību dēļ. Šādi risinājumi Latvijā tiek ieviesti IT nozarē, pārtikas nozarē, mazumtirdzniecībā, autotransporta nozarē, telekomunikācijās u.c., lielākoties masu patēriņa saistītos biznesa sektoros.

Konkurss un konference ir daļa no projekta “Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm”, ko īsteno KSA Latvija. Projekta ietvaros sabiedrība tiek informēta par to, kas ir attīstības sadarbība, kādus problēmjautājumus uzņēmēji var risināt attīstības sadarbības valstīs. 2015. gads Eiropas Savienībā tiek atzīmēts kā Eiropas gads attīstībai, kura mērķi paredz ES iedzīvotāju tiešas iesaistes, analītiskas domāšanas un aktīvas ieinteresētības attīstības sadarbībā veicināšanu. Visefektīvāk to var panākt, iesaistot aktīvos jauniešus, uzņēmīgus cilvēkus un sociālās uzņēmējdarbības veicējus, kuru vērtības un praktiskā darbība ir vērstas uz pilsonisko līdzdalību un atbildību.

Noderīgas saites par attīstības sadarbību:

http://lapas.lv/lv/attistibas-politika/attistibas-sadarbiba/

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/kas-ir-attistibas-sadarbiba

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba

http://europa.eu/pol/dev/index_lv.htm

Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS). Par materiāla saturu pilnībā atbild LAPAS un tas nekādā veidā  neatspoguļo  Eiropas  Savienības  oficiālo  viedokli. Vairāk  informācijas  www.lapas.lv .


Ċ
Biedriba KDD,
2015. gada 11. dec. 04:52
ą
Biedriba KDD,
2015. gada 11. dec. 04:52
Comments