Jaunumi/News‎ > ‎

Jaunieši iepazīst latviešu tradīcijas saliedētības nometnē „Kopā esam spēks!”

Publicēja 2014. gada 29. jūn. 23:31Biedriba KDD

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” no š.g. 30.aprīļa līdz 30.jūnijam īsteno projektu “KOPĀ ESAM SPĒKS!”, kura ietvaros jau trešo reizi Latvijā notiek bezmaksas saliedēšanas nometnes bērniem un jauniešiem no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm, nepilsoņu ģimenēm un latviešu ģimenēm.

Šī projekta galvenais mērķis ir, ne tikai labi un saturiski jauniešiem un bērniem pavadīt laiku, iegūstot jaunas iemaņas, bet arī veicināt un atbalstīt trešo valstu pilsoņu ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. To var panākt caur savstarpēja dialoga veidošanu, lai sekmētu sabiedrības saliedētību un pilnvērtīgu iekļaušanos uzņemošajā sabiedrībā, kā arī nodrošināt uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, tika organizētas divas nometnes - viena bērniem līdz 14 gadu vecumam un otra jauniešiem līdz 25 gadiem. Abas nometnes notika Piejūras dabas parkā Garciemā, Carnikavas novadā, kur sešu dienu garumā bērni un jaunieši gan no Latvijas gan citām valstīm kopā iepazina Latvijas dabu, tradīcijas un kultūru. Pasākumā kopā piedalījās 102 bērni un jaunieši, pārstāvot 12 dažādas valstis, piemēram, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Venecuēla, Turcija, Čīle, Taizeme, Brazīlija, ASV u.c. kā arī Latvija – vietējās sabiedrības pārstāvji.

Bērniem un jauniešiem bija izstrādāta plaša, interaktīva programma katrai dienai. Tās ietvaros ar bērniem un jauniešiem strādāja pieci atraktīvi pedagogi un vadīja interesantas, izglītojošas radošās darbnīcas. Jaunieši veidoja mandalas smiltīs, iepazina tradicionālās latviešu rotaļas, dejas, dziemas un kultūru, kā arī paši sacerēja nometnes himnu. Vesela diena tika veltīta veselīgam dzīves veidam, kur nometnes dalībnieki visas dienas garumā iepazina veselīga uztura pamatprincipus, fizisko aktivitāšu daudzveidību, piedalījās stafetēs.

Abu nometņu pēdējā diena veltīta Latvijas viduslaiku vēstures izpētei, kuras ietvaros nometnes dalībnieki devās iepazīt Cēsu un Āraišu pilis. Ekskursijas laikā visiem bija iespēja iemēģināt savu roku īstas viduslaiku maizes cepšanā un noslēgumā ikviens varēja nogaršot to, kas nu viņam bija izdevies. Starp ekskursijām dalībnieki tika iepazīstināti ar viduslaiku spēlēm un rotaļām, un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Kopīgi dzīvojot un darbojoties nometnes radošajās darbnīcās, ekskursijās un pārējās aktivitātēs, bērni un jaunieši izveidoja labu dialogu, nostiprināja savstarpējās komunikācijas prasmes, sadraudzību, dažādu kultūru izpratni un toleranci. Nometnes dalībnieki uzsvēra, ka šāda veida pasākumi ir pats labākais veids, kā mācīties citu tautu dažādību, integrāciju, apgūt saliedēšanās un komunikācijas prasmes, kā arī tā ir lieliska iespēja iepazīties ar jauniem draugiem!

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Kustība demokrātiskai domai”.

 

biedriba.kdd@gmail.com

Informāciju sagatavoja:
Santa Kazinovska
Projekta „KOPĀ ESAM SPĒKS!” vadītāja
Mob.t. 29442137, e-pasts:
santa.kazinovska@gmail.com

Comments