Jaunumi/News‎ > ‎

Aizraujoša vasaras nometne jauniešiem no dažādām valstīm „Kopā esam spēks!”

Publicēja 2014. gada 13. maijs 08:49Biedriba KDD

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” no š.g. 30.aprīļa līdz 30.jūnijam īsteno projektu “KOPĀ ESAM SPĒKS!”, kura ietvaros jau trešo reizi Latvijā notiks bezmaksas izglītojoša vasaras nometne bērniem un jauniešiem no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm.

No šī gada 7.jūnija līdz 21.jūnijam piejūras dabas parkā Garciemā tiks organizētas divas saliedēšanas nometnes Latvijā dzīvojošajiem mazāk aizsargāto trešo valstu pilsoņu bērniem un jauniešiem kopā ar latviešu bērniem un jauniešiem. Kopīgi dzīvojot un darbojoties nometnēs plānotajās aktivitātēs, tiks veicināta bērnu un jauniešu savstarpējā komunikācija, sadraudzība, dažādu kultūru izpratne un aktīva līdzdalība kopīgās izglītojošās nodarbībās. Nometnēs piedalīsies bērni un jaunieši dažādās vecuma grupās.

Aicinām piedalīties bērnus un jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir to valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī bērnus un jauniešus no nepilsoņu ģimenēm.

Projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt trešo valstu pilsoņu ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas sabiedrībā savstarpēja dialoga ceļā, lai sekmētu sabiedrības saliedētību un pilnvērtīgu iekļaušanos uzņemošajā sabiedrībā, kā arī nodrošināt uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

 Projekts apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Kustība demokrātiskai domai”. 

Informāciju sagatavoja:
Santa Kazinovska
Projekta „KOPĀ ESAM SPĒKS!” vadītāja
Mob.t. 29442137, e-pasts: santa.kazinovska@gmail.com

 

Comments