Jaunumi/News


Sumina sociālo inovāciju ieguldījumu

Publicēja 2015. gada 15. dec. 01:26Biedriba KDD

Pūļa finansēšanas vietne, taktilo un braila raksta grāmatu 3D iespiešana, telekomunikāciju pakalpojumu pielāgošana tieši senioriem, trenažieru zāle cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem ir tikai dažas no sociālo inovāciju idejām, ar kurām konferencē „Sociālās inovācijas biznesa attīstībai” klātesošos iepazīstināja šo ideju autori un īstenotāji.

Uzņēmēji pasaulē un Latvijā ir ļoti jūtīgi pret sabiedrības vajadzībām, teritoriju, kurā tie strādā vai vidi ko tie ietekmē. Meklējot atbildes uz sabiedrībā pastāvošajiem sociālajiem, vides un resursu izaicinājumiem, uzņēmēji tradicionālos pakalpojumus un ražošanas metodes pārveidot – radot ar vien jaunas sociālās inovācijas. Gan konkursā iesniegtie piedāvājumi, gan citi konferencē apskatītie piemēri, parāda to, ka uzņēmumiem ir izdevīgi atpazīt šīs vajadzības, meklēt sabiedrotos dažādās sabiedrības grupās un pielāgot tām un to videi savus pakalpojumus” stāsta KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne.

Izvērtējot konkursam „Sociālā inovācija = bizness” iesniegtos un žūrijas izvēlētus pieteikumus piemērus, tika izvēlētas trīs idejas – konkursa uzvarētājas, kas ir īstenojamas ne tikai Latvijā, bet arī ir ar augstu potenciālu to pārnesi Latvijas attīstības sadarbības partnervalstīs.

Pūļa finansēšanas vietne

Biedrība „Zied Zeme” radījusi pūļa finansēšanas vietni, kas nodrošina sistemātisku, pārskatāmu un organizētu rīku finansējuma piesaistei, ieguldītāju un atbalstītāju uzrunāšanai, idejas novešanai līdz īstenošanai dzīvē. Projekta īstenošanas 8 mēnešu laikā finansēti jau 12 projekti, kopā savācot 33 894 euro, kopiena (ieguldītāju skaits) sasniedzis jau gandrīz 1000. Attīstības sadarbības valstīs ir ierobežotas iespējas tradicionālo finanšu instrumentu vietā izvēlēties alternatīvus finanšu instrumentus. Šādas platformas pieredze būtu iespēja risināt šo problēmu. www.projektubanka.lv.

Taktilās un braila raksta grāmatas 3D drukā

Tactile Eyesight komanda, gatavojot digitālu 3D drukas failu datu krātuvi grāmatām, kas paredzētas īpaši neredzīgo bērnu izglītošanai, radot iespēju materializēt tās kā Braila raksta un taktilo ilustrāciju grāmatas jebkur, kur pieejama 3D drukas tehnoloģija, literārie darbi, izziņas un mācību literatūru padara pieejamāku un pilnvērtīgāku neredzīgo cilvēku apmācībai. Jāņem vērā, ka attīstības sadarbības valstīs cilvēki ar invaliditāti aktīvi neiekļaujas sabiedrībā, tādēļ produkta pārnesei būtu jānotiek sadarbībā ar vietējām NVO un pašvaldības iestādēm, kuru pārziņā ir resursi šādām investīcijām. http://tactile-eyesight.website/

Mobilās ierīces ar pielāgotu dizainu un trauksmes pogu - senioriem

Just5 ir mobilie telefoni, kas, nodrošinot vienkāršotu un saprotamāku dizainu, ir spēruši lielu soli pretī tam, lai modernās tehnoloģijas būtu pieejamākas senioriem. Sabiedrības novecošanās un pakalpojumu pieejamība dažādām sabiedrības grupām ir aktuāla arī attīstības sadarbības valstīs, tāpēc interese par speciāli pielāgotām tehnoloģijām un to pieejamību senioriem, pastāv arī šajās valstīs. http://www.just5.com

Pateicības saņēma arī:

Senioriem pieejamākas tehnoloģijas

SIA „Lattelekom” rada pievienotu vērtību tradicionālam pakalpojumam, ņemot vērā sabiedrības novecošanos un to, ka pakalpojuma lietotāji ir dažādi. Senioriem tikt līdzi jaunākajām tehnoloģijām nav viegls uzdevums, tādēļ tika radīts papildus pakalpojums senioriem, kuriem palīdz izprast labāk, kā lietot dažādos uzņēmuma pakalpojumus. Sabiedrības novecošanās un pakalpojumu pieejamība dažādām sabiedrības grupām ir aktuāla arī attīstības sadarbības valstīs.

https://www.lattelecom.lv/majai/noderigi/piesledzies-latvija

Trenažieru zāle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem

Salaspils novada dome šogad atklāja trenažieru zāli cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem. Sporta namā ir pieejamas nodarbības senioriem un personām ar kustību traucējumiem, kurā ne tikai tehniski viss ir pielāgots ērtai atbildīgai videi, bet arī nodrošināts atbilstošs personāls. Šis ir piemērs kā tradicionāls pakalpojums tiek paplašināts un piedāvāts grupām, kas tradicionāli tajā netiek uzskatītas par mērķauditoriju. Idejas pārņemšana attīstības sadarbības valstīs būs īpaši aktuāla, kurās notiek karadarbība vai tām ir augsts kara veterānu skaits, piemēram, Ukrainā.

 

Agnese Alksne

Biedrības „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” valdes priekšsēdētāja

info@ksalatvija.lv,

 

Informācijai

Konkurss un konference ir daļa no projekta “Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm”, ko īsteno KSA Latvija. Projekta ietvaros sabiedrība tiek informēta par to, kas ir attīstības sadarbība, kādus problēmjautājumus uzņēmēji var risināt attīstības sadarbības valstīs. 2015. gads Eiropas Savienībā tiek atzīmēts kā Eiropas gads attīstībai, kura mērķi paredz ES iedzīvotāju tiešas iesaistes, analītiskas domāšanas un aktīvas ieinteresētības attīstības sadarbībā veicināšanu. Visefektīvāk to var panākt, iesaistot aktīvos jauniešus, uzņēmīgus cilvēkus un sociālās uzņēmējdarbības veicējus, kuru vērtības un praktiskā darbība ir vērstas uz pilsonisko līdzdalību un atbildību.

Noderīgas saites par attīstības sadarbību:

http://lapas.lv/lv/attistibas-politika/attistibas-sadarbiba/

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/kas-ir-attistibas-sadarbiba

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba

http://europa.eu/pol/dev/index_lv.htm


Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS). Par materiāla saturu pilnībā atbild LAPAS un tas nekādā veidā  neatspoguļo  Eiropas  Savienības  oficiālo  viedokli. Vairāk  informācijas  www.lapas.lv .

Konferencē diskutēs par sociālo inovāciju nozīmi biznesā

Publicēja 2015. gada 11. dec. 04:52Biedriba KDD

Pirmdien, 14. decembrī biedrība „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” (turpmāk - KSA Latvija) rīko konferenci „Sociālās inovācijas biznesa attīstībai”, kuras laikā būs iespēja uzzināt par sociālās inovācijas piemēriem Latvijas biznesā, nevalstiskajā sektorā un šo ideju pārneses iespējām uz Latvijas attīstības sadarbības partnervalstīm.

Konference notiks 2015. gada 14. decembrī, 12:00 – 18:00 Rīgā, viesnīcas „Gutenbergs” konferenču zālē (Doma laukumā 1). Pieredzē par sociālajām inovācijām dalīsies uzņēmums Danone, biedrība Latvijas Samariešu apvienība, KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne, bet Ārlietu ministrija stāstīs par uzņēmējdarbības izaicinājumiem attīstības sadarbības valstīs.

Konferences noslēgumā notiks ideju konkursa „Sociālā inovācija = bizness” uzvarētāju apbalvošana, interaktīvā nodarbe  „Resursu spēle” un dokumentālās filmas „Laimes ekonomika” kopīga skatīšanās.

Pielikumā konferences darba kārtība. Reģistrācija http://ej.uz/socialas_inovacijas

Vairāk informācijas par ideju konkursu „Sociālā inovācija = bizness” šeit

Agnese Alksne

Biedrības „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” valdes priekšsēdētāja

info@ksalatvija.lv,

Informācijai

Visbiežāk sociālās inovācijas biznesā, ir saistītas, piemēram, ar pieejamības risinājumiem dažādām sabiedrības grupām – senioriem, jauniešiem, cilvēkiem ar ierobežotām iespējām lietot kādu no produktiem īpašo vajadzību dēļ. Šādi risinājumi Latvijā tiek ieviesti IT nozarē, pārtikas nozarē, mazumtirdzniecībā, autotransporta nozarē, telekomunikācijās u.c., lielākoties masu patēriņa saistītos biznesa sektoros.

Konkurss un konference ir daļa no projekta “Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm”, ko īsteno KSA Latvija. Projekta ietvaros sabiedrība tiek informēta par to, kas ir attīstības sadarbība, kādus problēmjautājumus uzņēmēji var risināt attīstības sadarbības valstīs. 2015. gads Eiropas Savienībā tiek atzīmēts kā Eiropas gads attīstībai, kura mērķi paredz ES iedzīvotāju tiešas iesaistes, analītiskas domāšanas un aktīvas ieinteresētības attīstības sadarbībā veicināšanu. Visefektīvāk to var panākt, iesaistot aktīvos jauniešus, uzņēmīgus cilvēkus un sociālās uzņēmējdarbības veicējus, kuru vērtības un praktiskā darbība ir vērstas uz pilsonisko līdzdalību un atbildību.

Noderīgas saites par attīstības sadarbību:

http://lapas.lv/lv/attistibas-politika/attistibas-sadarbiba/

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/kas-ir-attistibas-sadarbiba

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba

http://europa.eu/pol/dev/index_lv.htm

Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS). Par materiāla saturu pilnībā atbild LAPAS un tas nekādā veidā  neatspoguļo  Eiropas  Savienības  oficiālo  viedokli. Vairāk  informācijas  www.lapas.lv .


Aicina pierādīt, ka sociālas problēmas risinājums var kļūt par biznesu!

Publicēja 2015. gada 1. dec. 02:34Biedriba KDD

Biedrība „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” (turpmāk - KSA Latvija) aicina uzņēmumus, jaunos uzņēmējus, jauniešus, sociālās uzņēmējdarbības veicējus un ikvienu „ideju ģeneratoru” piedalīties ideju konkursā. Vēlamies atrast jaunus, radošus biznesa risinājumus, kas palīdz biznesam ilgtermiņā risināt svarīgus sociālus, vides un sabiedriskus procesus. Aicinām iesniegt idejas, kas būtu piemērotas ieviešanai, vai jau tiek ieviestas, gan Latvijā, gan kādā no Latvijas attīstības sadarbības valstīm.             

Visbiežāk biznesa idejas, kas būtiski uzlabo patērētāju ikdienu ir saistītas, piemēram, ar pieejamības risinājumiem dažādām sabiedrības grupām – senioriem, jauniešiem, cilvēkiem ar ierobežotām iespējām lietot kādu no produktiem īpašo vajadzību dēļ. Šādi risinājumi Latvijā tiek ieviesti IT nozarē, pārtikas nozarē, mazumtirdzniecībā, autotransporta nozarē, telekomunikācijās u.c., lielākoties masu patēriņa saistītos biznesa sektoros.

Konkursa organizatori vēlas atrast jaunus veidus un piemērus, kā bizness risina, aizsniedz sabiedrību, pievieno vērtību jau tradicionāliem produktiem un pakalpojumiem. „Esam pārliecināti, ka Latvijā ir gan tradicionālo nozaru uzņēmumi, gan jaunie uzņēmumi, piemēram, no inovāciju inkubatoriem vai dizaina nodaļām  Latvijas augstskolās, kas var piedāvāt inovatīvus un korporatīvi sociāli atbildīgus risinājumus,” stāsta KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne.

Latvijas uzņēmējiem ir liels radošais potenciāls, kas var noderēt ne tikai Latvijas sabiedrības problēmu risināšanā, bet arī piedāvājot risinājumus Latvijas attīstības sadarbības valstīs. “Vēlamies iedegt šo radošo biznesa risinājumu potenciālu, apkopot idejas un piedāvāt tās Latvijas partnervalstīs tā arī stiprinot efektīvākā Latvijas resursa  - zināšanu eksportu,” norāda Agnese Alksne.  

Aicinām ikvienu radošu, sirdī jaunu cilvēku, organizāciju, uzņēmumu, draugu kopu sagatavot īsu kādas sociālekonomiskas problēmas un tās risinājumam piedāvātās oriģinālas idejas aprakstu un piedalīties ideju konkursā „Sociālā inovācija = bizness”. Ideju apraksti jāiesniedz līdz 2015. gada 9. decembrim uz e-pastu info@ksalatvija.lv. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodami www.ksalatvija.lv.  Tālrunis jautājumiem par konkursu: 29443666.

Sociāli ekonomiskie izaicinājumi Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa valstīs:

-          Ekonomiski zemas aktivitātes sociālo grupu (senioru, jauniešu, bezdarbnieku, zemas kvalifikācijas darbinieku, kara veterānu) integrācija sabiedrībā;

-          Sociālo pakalpojumu pieejamība attālākos reģionos;

-          Vides pieejamības risinājumi ēkās,

-          Pakalpojumu sniegšana, darba vides atbilstība ikvienā biznesa sektorā;

-          U.c. vairāk www.ksalatvija.lv.

Konkursa komisija izvēlēsies trīs no konkursā iesniegtajām idejām, ar kurām tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība, kā arī tās tiks piedāvātas pārnesei Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa valstīs (Moldova, Ukraina, Gruzija, Centrālāzijas reģiona valstis), iesaistot ideju autorus nākotnes projektu īstenošanā šajās valstīs. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks konferencē Rīgā, 2015. gada 14. decembrī.

Agnese Alksne

Biedrības „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” valdes priekšsēdētāja

info@ksalatvija.lv, 29443666

 

Informācijai

Konkurss ir daļa no projekta “Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm”, ko īsteno KSA Latvija. Projekta ietvaros sabiedrība tiek informēta par to, kas ir attīstības sadarbība, kādus problēmjautājumus uzņēmēji var risināt attīstības sadarbības valstīs. 2015. gads Eiropas Savienībā tiek atzīmēts kā Eiropas gads attīstībai, kura mērķi paredz ES iedzīvotāju tiešas iesaistes, analītiskas domāšanas un aktīvas ieinteresētības attīstības sadarbībā veicināšanu. Visefektīvāk to var panākt, iesaistot aktīvos jauniešus, uzņēmīgus cilvēkus un sociālās uzņēmējdarbības veicējus, kuru vērtības un praktiskā darbība ir vērstas uz pilsonisko līdzdalību un atbildību.

 Noderīgas saites par attīstības sadarbību:

http://lapas.lv/lv/attistibas-politika/attistibas-sadarbiba/

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/kas-ir-attistibas-sadarbiba

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba

http://europa.eu/pol/dev/index_lv.htm

Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS). Par materiāla saturu pilnībā atbild LAPAS un tas nekādā veidā  neatspoguļo  Eiropas  Savienības  oficiālo  viedokli. Vairāk  informācijas  www.lapas.lv .

 


Jaunieši iepazīst latviešu tradīcijas saliedētības nometnē „Kopā esam spēks!”

Publicēja 2014. gada 29. jūn. 23:31Biedriba KDD

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” no š.g. 30.aprīļa līdz 30.jūnijam īsteno projektu “KOPĀ ESAM SPĒKS!”, kura ietvaros jau trešo reizi Latvijā notiek bezmaksas saliedēšanas nometnes bērniem un jauniešiem no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm, nepilsoņu ģimenēm un latviešu ģimenēm.

Šī projekta galvenais mērķis ir, ne tikai labi un saturiski jauniešiem un bērniem pavadīt laiku, iegūstot jaunas iemaņas, bet arī veicināt un atbalstīt trešo valstu pilsoņu ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. To var panākt caur savstarpēja dialoga veidošanu, lai sekmētu sabiedrības saliedētību un pilnvērtīgu iekļaušanos uzņemošajā sabiedrībā, kā arī nodrošināt uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, tika organizētas divas nometnes - viena bērniem līdz 14 gadu vecumam un otra jauniešiem līdz 25 gadiem. Abas nometnes notika Piejūras dabas parkā Garciemā, Carnikavas novadā, kur sešu dienu garumā bērni un jaunieši gan no Latvijas gan citām valstīm kopā iepazina Latvijas dabu, tradīcijas un kultūru. Pasākumā kopā piedalījās 102 bērni un jaunieši, pārstāvot 12 dažādas valstis, piemēram, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Venecuēla, Turcija, Čīle, Taizeme, Brazīlija, ASV u.c. kā arī Latvija – vietējās sabiedrības pārstāvji.

Bērniem un jauniešiem bija izstrādāta plaša, interaktīva programma katrai dienai. Tās ietvaros ar bērniem un jauniešiem strādāja pieci atraktīvi pedagogi un vadīja interesantas, izglītojošas radošās darbnīcas. Jaunieši veidoja mandalas smiltīs, iepazina tradicionālās latviešu rotaļas, dejas, dziemas un kultūru, kā arī paši sacerēja nometnes himnu. Vesela diena tika veltīta veselīgam dzīves veidam, kur nometnes dalībnieki visas dienas garumā iepazina veselīga uztura pamatprincipus, fizisko aktivitāšu daudzveidību, piedalījās stafetēs.

Abu nometņu pēdējā diena veltīta Latvijas viduslaiku vēstures izpētei, kuras ietvaros nometnes dalībnieki devās iepazīt Cēsu un Āraišu pilis. Ekskursijas laikā visiem bija iespēja iemēģināt savu roku īstas viduslaiku maizes cepšanā un noslēgumā ikviens varēja nogaršot to, kas nu viņam bija izdevies. Starp ekskursijām dalībnieki tika iepazīstināti ar viduslaiku spēlēm un rotaļām, un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Kopīgi dzīvojot un darbojoties nometnes radošajās darbnīcās, ekskursijās un pārējās aktivitātēs, bērni un jaunieši izveidoja labu dialogu, nostiprināja savstarpējās komunikācijas prasmes, sadraudzību, dažādu kultūru izpratni un toleranci. Nometnes dalībnieki uzsvēra, ka šāda veida pasākumi ir pats labākais veids, kā mācīties citu tautu dažādību, integrāciju, apgūt saliedēšanās un komunikācijas prasmes, kā arī tā ir lieliska iespēja iepazīties ar jauniem draugiem!

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Kustība demokrātiskai domai”.

 

biedriba.kdd@gmail.com

Informāciju sagatavoja:
Santa Kazinovska
Projekta „KOPĀ ESAM SPĒKS!” vadītāja
Mob.t. 29442137, e-pasts:
santa.kazinovska@gmail.com

Vajadzīga dažāda tehnika jauniešu nometnei

Publicēja 2014. gada 3. jūn. 04:06Biedriba KDD

Sludinājums par tehnikas nomas pakalpojumiem

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” izsludina pieteikšanos uz tehnikas nomas pakalpojumu sniegšanu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Nr. IF/2012_2/1.a./2 „KOPĀ ESAM SPĒKS!” aktivitātes ”Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem “KOPĀ ESAM SPĒKS!”” vajadzībām. Tehnikas nomas pakalpojumus paredzēts nodrošināt nometnes norises vietā - viesu namā “Siroko” Garciemā, Carnikavas novadā.

Nepieciešamā tehnika:

1 portatīvais dators ar DVD atskaņotāju;

1 projektors

1 printeris

1 mikrofons

1 apskaņošanas sistēma

Nometnes norise un laiks:

1) 2014.gada 7.- 12.jūnijā bērniem vecumā līdz 14 gadiem;

2) 2014.gada 16.- 21.jūnijā bērniem un jauniešiem vecumā no 14 – 25 gadiem.

Pakalpojuma nodrošināšanas termiņš - 12 dienas.

Pieteikšanās notiek līdz š.g. 7.jūnijam plkst.10:00, sūtot piedāvājumu par pakalpojumu sniegšanu pa epastu: biedriba.kdd@gmail.com vai iesniedzot personīgi. Kontaktpersona: projekta vadītāja Santa Kazinovska, tel. 29442137, epasts: santa.kazinovska@gmail.com.

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

 

Vajadzīga apsardze vasaras nometnei

Publicēja 2014. gada 22. maijs 07:07Biedriba KDD

Sludinājums par apsardzes pakalpojumu sniegšanu

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” izsludina pieteikšanos uz apsardzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Nr. IF/2012_2/1.a./2 „KOPĀ ESAM SPĒKS!” aktivitātes ”Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem “KOPĀ ESAM SPĒKS!”” vajadzībām. Apsardzes pakalpojumus paredzēts nodrošināt viesu nama “Siroko” pludmales teritorijā Garciemā, Carnikavas novadā.

Nometnes norise un laiks:

1) 2014.gada 7.- 12.jūnijā bērniem vecumā līdz 14 gadiem;

2) 2014.gada 16.- 21.jūnijā bērniem un jauniešiem vecumā no 14 – 25 gadiem.

Nometnes darba valodas un dalībnieku skaits:  latviešu, krievu, angļu. Vienā nometnē plānotais dalībnieku skaits ir 51 dalībnieks, plānoti ir 26 trešo valstu pilsoņi (t.sk. nepilsoņi) un 25 latvieši – vietējās sabiedrības pārstāvji.

Pieteikšanās notiek līdz š.g. 29.maijam plkst.16.00, sūtot piedāvājumu par pakalpojumu sniegšanu pa epastu: biedriba.kdd@gmail.com vai iesniedzot personīgi. Kontaktpersona: projekta vadītāja Santa Kazinovska, tel. 29442137, epasts: santa.kazinovska@gmail.com.

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

Vajadzīgas teltis bērnu un jauniešu nometnei

Publicēja 2014. gada 22. maijs 07:02Biedriba KDD

Sludinājums par pludmales telšu nomu

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” izsludina pieteikšanos uz pludmales telšu nomas pakalpojumu sniegšanu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Nr. IF/2012_2/1.a./2 „KOPĀ ESAM SPĒKS!” aktivitātes ”Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem “KOPĀ ESAM SPĒKS!”” vajadzībām. Telšu nomas pakalpojumus paredzēts nodrošināt viesu nama “Siroko” pludmales teritorijā Garciemā, Carnikavas novadā šādos laika posmos: no š.g. 7.- 11. un no 16.-20. jūnijam (10 dienas). Telšu vēlamā ietilpība- līdz 60 personām.

Pieteikšanās notiek līdz š.g. 29.maijam plkst.16.00, sūtot piedāvājumu par pakalpojumu sniegšanu pa epastu: biedriba.kdd@gmail.com vai iesniedzot personīgi. Kontaktpersona: projekta vadītāja Santa Kazinovska, tel. 29442137, epasts: santa.kazinovska@gmail.com.

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

Meklējam autobusu vasaras nometnei

Publicēja 2014. gada 22. maijs 07:01Biedriba KDD

Sludinājums par autobusa nomu

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” izsludina pieteikšanos uz autobusa nomas pakalpojumu sniegšanu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Nr. IF/2012_2/1.a./2 „KOPĀ ESAM SPĒKS!” aktivitātes ”Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem “KOPĀ ESAM SPĒKS!”” vajadzībām. Autobusa vēlamā ietilpība – līdz 54 personām.

Autobusa nomas pakalpojumi nepieciešami sekojošos laikos un maršrutos:

1)     2014.gada 7.jūnijs: Rīgas centrs - viesu nams “Siroko” Garciemā, Carnikavas novadā;

2)      2014.gada 12.jūnijs: viesu nams “Siroko” Garciemā, Carnikavas novadā – Cēsis – Āraiši - Rīgas centrs;

3)     2014.gada 16.jūnijs: Rīgas centrs - viesu nams “Siroko” Garciemā, Carnikavas novadā;

4)     2014.gada 21.jūnijs: viesu nams “Siroko” Garciemā, Carnikavas novadā – Cēsis – Āraiši - Rīgas centrs.

Pieteikšanās notiek līdz š.g. 29.maijam plkst.16.00, sūtot piedāvājumu par pakalpojumu sniegšanu pa epastu: biedriba.kdd@gmail.com vai iesniedzot personīgi. Kontaktpersona: projekta vadītāja Santa Kazinovska, tel. 29442137, epasts: santa.kazinovska@gmail.com.

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

 

Nepieciešami apdrošināšanas pakalpojumi

Publicēja 2014. gada 22. maijs 06:59Biedriba KDD

Sludinājums par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” izsludina pieteikšanos uz apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Nr. IF/2012_2/1.a./2 „KOPĀ ESAM SPĒKS!” aktivitātes ”Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem “KOPĀ ESAM SPĒKS!”” vajadzībām. Saliedētības nometnes norisināsies viesu namā “Siroko”, Garciemā, Carnikavas novadā, Latvijā.

Nometnes ir starptautiskas, kurās piedalīsies dažādu tautību un valstu pārstāvji. Apdrošināšanas pakalpojumus pret nelaimes gadījumiem paredzēts nodrošināt 102 nometņu dalībniekiem šādā laika posmā:

1) no 2014.gada 7.- 12.jūnijam bērniem vecumā līdz 14 gadiem;

2) no 2014.gada 16.- 21.jūnijam bērniem un jauniešiem vecumā no 14 – 25 gadiem.

Pieteikšanās notiek līdz š.g. 29.maijam plkst.16.00, sūtot piedāvājumu par pakalpojumu sniegšanu pa epastu: biedriba.kdd@gmail.com vai iesniedzot personīgi. Kontaktpersona: projekta vadītāja Santa Kazinovska, tel. 29442137, epasts: santa.kazinovska@gmail.com.

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

 

Aicinām atsaukties atraktīvus vieslektorus vasaras nometnei

Publicēja 2014. gada 20. maijs 07:07Biedriba KDD   [ atjaunināts 2014. gada 20. maijs 07:08 ]

Sludinājums par vieslektoru atlasi

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” izsludina pieteikšanos uz vieslektoru atlasi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Nr. IF/2012_2/1.a./2 „KOPĀ ESAM SPĒKS!” aktivitātes ”Saliedētības nometnes bērniem un jauniešiem “KOPĀ ESAM SPĒKS!”” vajadzībām. Vieslektori nepieciešami 5 dažādās specializācijās - interaktīvu, saliedēšanu un integrāciju veicinošu nodarbību organizēšanai un vadīšanai (sports, māksla, kultūra un dejas, mūzikas, sociālo iemaņu veicināšana). Katru nodarbības veidu paredzēts veikt atsevišķā nometnes dienā 3-4h garumā katrā nometnē.

Paredzamā uzņēmuma līguma priekšmets: izstrādāt 2 nodarbības programmas 3-4 stundu garumā, atbilstoši projekta un nometnes  mērķiem un dalībnieku vecuma grupai un un novadīt nometnes norises laikā, t.i.:

1)     vienu nodarbību  2014.gada 7.- 12.jūnijā bērniem vecumā līdz 14 gadiem;

2)     otru nodarbību  2014.gada 16.- 21.jūnijā bērniem un jauniešiem vecumā no 14 – 25 gadiem.

Projekta mērķis: Organizēt divas saliedēšanas nometnes mazākaizsargāto trešo valstu pilsoņu grupām - bērniem un jauniešiem kopā ar Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, sekmējot toleranci, savstarpēju komunikāciju, izpratni un aktīvu līdzdalību kopīgās izglītojošās nodarbībās, lai stiprinātu kopīgas saiknes veidošanots starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību.

Nometnes mērķis: ir veicināt  trešo valstu pilsoņu bērnu un jauniešu kultūras un sociālo saliedēšanu ar Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, pavadot laiku gleznainā Latvijas vietā pie jūras, kombinējot to ar prieku, fiziskām aktivitātēm un radošām un izglītojošām nodarbībām kultūras un sociālo prasmju attīstībā, tādejādi veicinot saliedēšanos un sadarbību draudzīgā atmosfērā. 

Nometnes norise un laiks: izglītojošās nodarbības tiks organizētas bērniem un jauniešiem, atbilstoši vecuma grupām:

1) 2014.gada 7.- 12.jūnijā bērniem vecumā līdz 14 gadiem;

2) 2014.gada 16.- 21.jūnijā bērniem un jauniešiem vecumā no 14 – 25 gadiem.

Nometnes darba valodas:  latviešu, krievu, angļu. Vairāku valodu lietošana ikdienā, veicinās bērnu un jauniešu valodas zināšanu nostiprināšanu, komunikācijas barjeru mazināšanu, atvērtību citādajam, sociālo iemaņu attīstīšanu un aizspriedumu par citas valodas lietošanu mazināšanu. Vienā nometnē plānotais dalībnieku skaits ir 51 dalībnieks, plānoti ir 26 trešo valstu pilsoņi (t.sk. nepilsoņi) un 25 latvieši – vietējās sabiedrības pārstāvji.

Pieteikšanās uz atlasi notiek līdz š.g. 26.maijam plkst.16.00, sūtot savu CV uz epastu: biedriba.kdd@gmail.com vai iesniedzot perosnīgi. Kontaktpersona: projekta vadītāja Santa Kazinovska, tel. 29442137, epasts: santa.kazinovska@gmail.com.

Projekts “KOPĀ ESAM SPĒKS!” apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

1-10 of 42