Esi gatavs dialogam II


Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētā projekta "Esi gatavs dialogam II” kopsavilkums

Biedrība “Kustība demokrātiskai domai” no 2012.gada aprīļa līdz 30.jūnijam īstenoja projektu “Esi gatavs dialogam II”, kura ietvaros jau otro reizi Latvijā notika bezmaksas izglītojoša vasaras nometne bērniem un jauniešiem no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm.

Projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas sabiedrībā savstarpēja dialoga ceļā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Projekta rezultāts - organizēts izglītojošs, interaktīvs un iniciatīvu veicinošs neformālās izglītības pasākums – nometne bērniem un jauniešiem no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm kultūras un tradīciju saglabāšanas veicināšanai, palīdzot integrēties Latvijas sabiedrībā. Nometne norisinājās no 2012.gada 8.jūnija līdz 17.jūnijam Kandavas novadā un piedalīties tika aicināti bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir to valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un kuri legāli uzturas Latvijā ne ilgāk kā pēdējos 10 gadus.

Nometnes dalībnieki pārstāvēja ļoti plašu vecuma grupu sākot  no 2 līdz 22 gadi. Pateicoties nometnes izstrādātajai 10 dienu programmai, profesionālu pedagogu vadībā dalībniekiem bija iespēja nedaudz vairāk iepazīt Kurzemes reģionu, piedalīties daudzās nodarbībās, iegūt jaunas prasmes un paplašināt savu redzesloku par latviešu kultūru, vēsturi un valodu.  Neskatoties uz to, ka nometnes dalībnieku sastāvs bija daudzveidīgs gan vecuma, gan atšķirīgu tautību ziņā, projekta īstenotājam izdevās radoši un veiksmīgi īstenot nometnes programmu, saliedējot dalībniekus un apvienojot aktīvu atpūtu ar integrāciju latviešu kultūrā. Nometnes veiksmīgai darbībai tika izveidota nometnes simbolika –izgatavots karogs, sacerēta himna.

Kā tas tika paredzēts nometnes „Esi gatavs dialogam II” programmā, dalībnieki ik dienu caur latviešu folkloru un Latvijas vēsturi ieguva jaunas prasmes un zināšanas radošajās darbnīcās, latviešu gudrības stundās, plānotajās ekskursijās un citās aktivitātēs. Nometnes dalībnieki ekskursijās iepazina Ventspili un Kandavas novadu ar tās senlatviešu dabas un kultūras objektiem. Nometnes dalībniekiem bija arī iespēja nogaršot un redzēt kā top šokolāde Pūres šokolādes fabrikā. Gunāra Igauņa vadībā nometnes dalībnieki iepazina senlatviešu instrumentus – kokli, cītaru un dažādus citus, kurus arī pašiem bija iespēja uzspēlēt. Tika demonstrēti dažādi latviešu folkloras elementi, tautas dziesmas, dejas un tradicionālā latviešu mūzika. Mācību procesa ietvaros bērni un jaunieši no trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm tika aktīvi iesaistīti latviešu tautas dziesmu dziedāšanā, rotaļās. Nometnes dalībniekiem tika iepazīstināti ar latviešu tradicionālo dziesmu tekstu vārdiem, izskaidrojot to nozīmi latviešu tautas tradīcijās un nacionālo vērtību izpratnē.

Projekts apstiprināts 2012.gada aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2010.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu.

Projekta kopējais finansējums sastāda LVL 35 888,01 (Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums 26 916,00 LVL un valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējums 8 972,01 LVL).

Informāciju sagatavoja:
Santa Kazinovska
Projekta „Esi gatavs dialogam II” vadītāja
Mob.t. 29442137, e-pasts:
santa.kazinovska@gmail.com


Comments